Selasa, 25 Januari 2011

JADILAH DIRI ANDA SENDIRI


Firman Allh SWT


Dan bagi setiap umat ada qiblatnya sendiri yg ia menghadap kepadanya maka berlumba-lumbalah kamu ( dalam berbuat) kebaikan.

Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa dibumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa darjat

AlAn'am ayat 165


sungguh tiap2 suku telah mengetahui tempat minumnya (masig-masing)

Al Baqarah ayat 60.


Setiap manusia memiliki kelebihan, potensi dan bakat masing-masing, dan salah satu keagungan Rasulullah SAW adalah kemampuan untuk menempatkan setiap sahabatnya sesuai dengan kemampuan, bakat dan potensi mereka masing-masing

Ali Radhiallahu'anhu misalnya ditugaskan dalam bidang kehakiman

Mu'adz Radhiallahu'anhu dalam bidang ilmu pengetahuan

Ubay Radhiallahhu'anhu dalam bidang Al Quran

Zaid Radhiallahu'anhu dalam bidang Faraidh

Khalid bin Walid Radhiallahu'anhu dalam bidang jihad

Hassan Radhiallahu;anhu dalam bidang sastera dan

Qais bin Tsabit Radhiallahu;anhu dalam bidang khithabah


Menyatu serta hanyut dalam keperibadian orang lain pada hakikatnya adalah bunuh diri, manakala memakai baju keperibadian orang lain adalah sebuah pembunuhan yang terancang


Dengan kata lain, menerima dengan penuh kerelaan setiap anugerah dan pemberian Allah yang ada pada diri anda. Oleh sebab itu kembangkanlah, tumbuhkanlah dan dapatkanlah manfaat darinya.


Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesangggupannya

Al-Baqarah ayat 286


Taqlid buta dan terlalu mudah melebur diri dalam keperibadian orang lain merupakan penguburan hidup2 terhadap bakat yang Allah berikan, membunuh keinginan, dan penghancur sistematik terhadap sahsiah penciptaan manusia itu sendiriSikit lagi perkongsian ilmu....


Beru'zlah ( mengasingkan diri) tentu anda memperolehi manfaatnya...


Bagaimana???


Kata Ibnu Al Jauzi uz'lah dapat difahami serba ringkasnya seperti berikut:

Uz'lah itu terdapat sebuah kemuliaan....yang hanya diketahui Allah sahaja..

Dalam beru'zlah terjadi


pengembangan daya berfikir, pencapaian pada sebuah hasil pemikiran, penenang kalbu, mengapai keselamatan harga diri, mendapat limpahan pahala, mencegah diri dari kemungkaran, meraih segala ketaatan, ada waktu untuk mengingati Yang Pengasih, menjauhkan diri dari galmour dunia, yang menyilau, menjauhkan diri dari segala fitnah, ada usaha untuk menjauhkan diri dari kepungan musuh, ada kesempatan untuk tidak mencela orang lain, ada pemenuhan hak2 ada kesempatan untuk sembunyi dari orang yang sombong, ada kesempatan untuk bersabar terhadap orang yang bodoh.


Jangan bersedih dan menyerah kepada kesedihan dengan tidak melakukan sebarang aktiviti. Solatlah...bertasbihlah... bacalah...menulislah...bekerjalah...terimalah tetamu ...bersilaturahimlah.....dan merenunglah...


Firman Allah SWT

dan..Rabbmu berfirman" Berdoalah kamu kepadaKU nescaya akan aku perkenankan bagimu...

Al mu'min ayat 60


Berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas

Al A'raf ayat 55


Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadaNya...

Al Mu'minum ayat 14


Katakanlah: Serulah Allah dengan seruan Ar Rahman , dengan nama mana saja yang kamu seru, Dia mempunyai Al Asma Al husna ( nama-nama yg terbaik).....

Tiada ulasan:

Pak Ngah Hilmi Katering : Lemang dari daun lerek

Salam sejahtera, lemang sangat sinonim dengan Syawal, tahun ini Pak Ngah Hilmi Katering menyajik...